måndag 7 mars 2016

Folket och litteraturen inleder vår Erik Blomberg-vecka


"Man måste anamma mörkret och kölden för att förstå det levande ljus, som mörkret rymmer  det är det nattliga evangeliet i Ekelöfs nya dikter. Kosmiska tidsdikter kunde man kalla dem."
ur "Nattligt evangelium" (1938) av Erik Blomberg

Då jag kommit till Erik Blomberg i min genomgång av min boksamling och jag har en hel del Blomberg så har jag tänkt ägna bloggen åt Blomberg denna vecka.

Erik Blomberg var en svensk poet, dikttolkare, konst- och litteraturkritiker.
På 70-talet gav Margareta Zetterström  (som också skrivit en bok om Blomberg) ut tre urval med Blombergs artiklar. Det av dem jag oftast återkommer till är Folket och litteraturen. Som innehåller artiklar om litteratur från åren 1924-1961. De flesta texterna är från 30-talet.

Här är recensioner av den unge Gunnar Ekelöf ("En svensk surrealist"), Artur Lundkvist, Moa Martinson med flera. Och artiklar om Selma Lagerlöf, Pär Lagerkvist, Nils Ferlin. Och uppgörelser med Fredrik Bööks litteraturhistoria. De flesta av texterna är fortfarande läsvärda.

Som boktiteln antyder så var Blomberg en socialistisk skribent. Detta märks i flera av artiklarna. Som när Blomberg skriver om att "För inte länge sedan ifrågasatte Anders Österling[...],huruvida man inte borde förbjuda kommunistiskt anstucken lyrik".
Men Blomberg är långt från fyrkantigt politisk i sin litteratursyn. Det hindrade inte att han kallades för dogmatisk av borgerliga litteraturvetare när det begav sej.

Blomberg gav själv ut några urval av sin litteratur- och kulturkritik. Jag ska ta upp ett av dessa senare i veckan. Han skrev många artiklar och recensioner. Folket och litteraturen innehåller bara en liten del av dessa. Som Zetterström skriver i efterordet kan man alltid diskutera och kritisera urval även om jag inte riktigt har kunskap nog att göra detta. Men jag skulle säja att det är ett bra urval.

Inga kommentarer: