måndag 14 mars 2016

Tiden är en radikal gallrare


"Tiden är en radikal gallrare" heter det i förordet till Erik Blombergs antologi 100 svenska dikter. Som titeln antyder så innehåller boken hundra svenska dikter "från biskop Thomas till Tomas Tranströmer" (en gillesvisafrån 1400-talet kommer dock innan biskop Thomas "Friheten").

Antologin kom ut första gången 1958. Den samlar mestadels rätt välkända dikter. Så är de två som är med av Karin Boye "I rörelse" och "Ja visst gör det ont".

Det finns en och annan dikt som tiden hunnit gallra bort sen urvalet kom ut. Som Verner von Heidenstams "Djufars visa" (de andra två dikterna av honom här håller bättre, Blomberg var själv influerad av Heidenstam).

Det finns en tidigare antologi av Blomberg kallad Svenska dikter. Som man inte ska blanda ihop med denna. Den verkar också ha innehållit mindre kända dikter, "nya fynd". Men den här har mestadels dikter man känner igen. Kanske hade emellertid en och annan av dikterna här vart mindre känd i dag om den inte varit med i Blombergs antologi.

I förordet kallar Blomberg också sin antologi för "ett både strängt och populärt eliturval". Vilket det lever upp till.

Inga kommentarer: