lördag 12 mars 2016

Från öst och väst


"Stalin suger tankfullt på sin pipa, men som svar på intervjuarens anbud att förena den västerländska kapitalismen med den österländska kommunismen till 'en planetarisk avrundning av den revolutionära processen', har han endast en vänlig huvudskakning och ett saktmodigt 'Net'."
ur H. G. Wells och världsalltet av Erik Blomberg (det är alltså Wells som är intervjuaren)

Erik Blomberg gav själv ut tre urval med sina artiklar om litteratur. Från öst till väst har undertiteln "Trettiotalskritik i urval" men ett par av texterna kommer från slutet av 20-talet.
En femtedel av artiklarna är med i Margareta Zetterströms Folket och litteraturen. Till skillnad från med Från Josephson till Picasso där alla texterna kändes som om de kunde platsa i en best-of-samling så är det flera texter här som man förstår att de inte kom med i det urvalet.

Som recensionerna av H. G. Wells självbiografi. Där man känner att man inte behöver läsa den. Eller en recension av en bortglömd roman av Aldous Huxley. Blomberg hade varit nöjd med att boken är bortglömd om man går efter recensionen.
Men jag har ändå läst alla artiklarna med nöje. Och jag känner att jag borde skaffa de andra två artikelurvalen som Blomberg satte samman.


Inga kommentarer: