lördag 12 mars 2016

Henri Rousseau och andra naiva målare av Erik Blomberg


"Rosseau målar inte lövverket som impressionisterna  som en ögonblicksförnimmelse av skiftande grönska, luftfladder och ljusskimmer. Han avbildar bladen ett för ett, så som han föreställde sig att de satt där, vart och ett på sin för alltid givna plats. Rousseau älskar sin värld med alla dess detaljer, men han gör den till en fantasivärld, där detaljerna smälter in i helheten av en för honom mäktig vision."

Henri Rousseau och andra naiva målare var från början ett föredrag som Erik Blomberg höll.

Förutom Rousseau handlar boken om andra minde franska naivister, amerikanska naivister och svenska. Mycket utrymme ägnas åt Hilding Linnquist som Blomberg ofta skrev om.

Inga kommentarer: