torsdag 10 mars 2016

Tyska dikter från medeltiden till våra dagar


"Våra dagar" i undertiteln till Erik Blombergs antologi Tyska dikter är 1939.
Att antifascisten Blomberg gav ut en bok med tolkningar av tyska dikter 1939 är följdriktigt. Det ansågs viktigt att försvara das Erbe, det tyska kulturarvet, att inte låta det övertas av nazisterna.

Volymen innehåller 140 sidor dikter samt biografier. Den äldsta dikten är från 1100-talet.

Dikterna är uppdelade i avdelningar:

Medeltid ("Uppå berget och i daln/sjunger åter näktergaln./Ännu en vår/klövern står/grön fast vintern var så svår." - Nithart von Riuental)

Renässans och barock ("Från Bayerns ok och tyranni/och från dess fräcka prejeri/gör oss, o kära Herre, fri!" - ur inskrift på en österrikisk bondefana 1626)

Folkvisor ("Sätt gärna en spegel/i hjärtat härin,/så att du kan skönja,/hur helt jag är din!")

Klassicism ("Kära vänner, det gavs bättre tider/än de våra, ingen det bestrider," - Friedrich von Schiller)

Romantik ("Måste alltid morgonen återvända?/Upphör aldrig det jordiskas makt?" - Novalis)

Efterromantik (efterromantiken kommer efter romantiken, det känns rimligt ("Du ville lycklig bli, oändligt lycklig,/eller gränslöst eländig, du stolta hjärta,/och nu är du eländig." - Heinrich Heine))

Realism ("och skördemännen så tysta stå,/bekymmer de skörda på brännhet mark.//De längta till nattlig oväderstid,/till storm och regn och blixtnedslag,/och till en dånande frihetsstrid,/till folkets slutliga domedag!" - Gottfried Keller)

Naturalism - symbolism  ("Beslöjad dag med snökall pust,/i nakna skogen trasten slår:/hur tveksamt vårens ande går,/än tyngd av ve, än tyngd av lust." - Hermann Hesse)

6 kommentarer:

Hanneles bibliotek sa...

vilken fin intressant bok!

Hanneles bibliotek sa...

fast orsaken till utgivning lite läskig...

Har du sett Siv och Horace på bildningsresa?

Petter Malmberg sa...

Det är en bra bok. Erik Blomberg hade säkert kommit att ge ut tolkningar av tyska dikter även om nazisterna aldrig hade funnits. Men det fanns nog en tanke med att ge den då. En del av poeterna i volymen hörde till dem vars böcker brändes i Tyskland.

Jag såg lite av första avsnittet av Liv och Horace. Jag var inte så imponerad.

Hannele sa...

Siv & Horace kanske inte perfekt - men det bästa svt visat på länge.

Ulla PE sa...

Hej!
Jag skulle behöva ett citat ur den här boken för en översättning. Det är Rilkes dikt "Immer wieder" i svensk översättning. Skulle du kunna hjälpa mig? mvh Ulla PE

Petter Malmberg sa...

Är det denna?:
"Ständigt på nytt, fast så väl vi känna kärlekens landskap,/kyrkogården med alla de klagande namnen,/och den hemskt förtegna klyftan, i vilken de andra//hamnat: ständigt på nytt vi vandra parvis tillsammans/under de gamla träden, lägga oss ständigt ånyo/ned mellan blommorna, mitt under himlen."