onsdag 9 mars 2016

Tidens romantik


"Hjärtats musik, den skygga, trånsjuka visan, som överröstats av de nya maskinernas och den nya trafikens dån, började ljuda på nytt ur skogens skymning eller ur en enslig kammare. Den själfulle fiolspelaren blev 90-talisterna favoritmodell. Mest gripande möter han oss hos en svensk målare, i Ernst Josephsons Näckenfigurer och framför allt i hans Strömkarl,"
ur Tidens romantik av Erik Blomberg

Frontens Bibliotek var en skriftserie utgiven av Bonniers kopplad till tidskriften Fronten. En av de första volymerna i serien var Erik Blombergs essä Tidens romantik utgiven 1931.

I essän pekar Blomberg på likheter mellan den då nya modernismen (som han var kluven till) och romantiken.

Inga kommentarer: