torsdag 3 mars 2016

A Case of Conscience av James Blish


"'Then...is Your Holiness truly proposing that...that I should have attempted to...to exorcise a whole planet?'"

Första gången jag läste A Case of Conscience av James Blish läste jag samma vecka Förvandlingarnas värld av Samuel R. Delany. Jag minns det trots att det var länge sen för att bägge dessa science fiction-romaner nämner Finnegans Wake av James Joyce.

Finnegans Wake är ett experimentellt prosaverk. Det består bland annat av en massa av Joyce egenhopsnickrade ord. Det är modernism när det är som mest modärnt.
Att verket refererades till i två böcker i populärlitteraturgenren sf förvånade mej därför.

Så förvånande var det kanske egentligen inte. Joyce är populär bland flera sf-författare. Blish har skrivit akademiska uppsatser om Ezra Pound och om Joyce.

I A Case of Conscience funderar huvudpersonen, en katolsk präst och jesuit på ett moraliskt problem i Finnegans Wake. Han gör det på en rymdresa till en planet befolkad av reptilliknande varelser. Dessa har byggt ett utopiskt samhälle men verkar inte ha någon gud. Vilket gör att jesuitprästen ser denna värld som ett religiöst problem.
När de ska åka därifrån får de som en gåva ett ägg med en okläckt reptilvarelse i. Han växer upp på jorden.

Romanen kom ut 1958. En tidigare novellversion skrevs 1953. På den tiden var det ovanligt att sf diskuterade religion på det här sättet. Både det och Joyce-referenser skulle bli vanligare inom genren på 60-talet.