söndag 13 mars 2016

Nattens ögon av Erik Blomberg


Erik Blombergs diktsamling Nattens ögon kom ut 1943 och tidsläget märks i samlingen.
Den mest kända av dikterna, "Gravskrift", är emellertid inte om världskriget utan om när svenska soldater öppnade eld mot de obeväpnade demonstrerande i Ådalen: "Här vilar/en svensk arbetare./Stupad i fredstid./Vapenlös, värnlös./Arkebuserad/av okända kulor.//Brottet var hunger.//Glöm honom aldrig."

Annars var "Violoncellen" en av de mest hyllade av dikterna när boken kom. Omslaget anspelar den. Min favorit av dikterna, "Fången",  ligger tematiskt nära den. "Fången" är en dikt i fyra delar. Nedan är en fjärdedel av den:


— Vad är en dag?
Som om vårt skumma häkte
ej genom rymd
och evigheter räckte!

Vad hjälper det 
att bedja eller banna:
hos oss i skuggan
skall du alltjämt stanna.

Härinne, dit en stråle
knappast tränger,
skall ljuset födas
som vårt mörker spränger.

Härinne, 
då du intet mer kan mista,
skall rymden öppnas, 
alla murar brista.

Nattens ögon var Erik Blombergs nästsista diktsamling. Det finns en Samlade dikter som är ett urval och inte alla Blombergs dikter.

Inga kommentarer: