tisdag 8 mars 2016

Hur är kriget möjligt?


"Med jämna mellanrum återkommer i den borgerliga pressen sensationella meddelanden om marxismens självdöd. Marx dör nu lika ofta i Dagens Nyheter som Lenin på sin tid i Nya Dagligt Allehanda. Det är något rörande med all denna omsorg om en utlevad åldring."
ur "Marxism eller halvsocialism" (1934) av Erik Blomberg

Margareta Zetterström tredje urval med Erik Blombergs artiklar Hur är kriget möjligt?  är inte utgivet på PAN som de två tidigare och kom ut först två år senare (1979). Men boken är utformad att se ut som de tidigare två.

Detta tredje urval innehåller politiska artiklar. Blomberg var socialist. Boken börjar med några artiklar om skotten i Ådalen. Blombergs mest kända dikt handlar om militärens mord på demonstrerande arbetare i Ådalen.

Urvalet är utgivet på Kulturfront (FiB Kulturfronts bokförlag, Zetterström skriver i FiB/K). Vilket väl är passande då Blomberg var med och startade den antifascistiska tidningen Kulturfront (som FiB/K tagit andra halvan av sitt namn efter) på 40-talet.

Efter andra världskriget kom Blomberg att engagera sej i fredsrörelsen. Men lämnade Världsfredåret i protest över att det inte tog större avstånd från Sovjetunionen ingripande i Ungern 1956.

Det politiska genomsyrar även övriga delar av Blombergs skriftställarskap. Vilket gör att denna bok är värd att läsa om man är intresserad av Blomberg även om en del av frågorna inte är så aktuella längre.

Inga kommentarer: