söndag 17 januari 2010

Citerat från veckans läsning

"Mr Thompsons kommentarer hade funnit sin mest givande jordmån inom science fiction. Vid yngre år, omkring femtio, hade han förgripit sig på poesin men funnit denna form av uttryck försvarslös och egentligen inte i behov av kommentar."
ur Solstaden av Tove Jansson.

"Min värd lutar sig över mig, vänder sig om och ger tecken åt någon vid dörren och säger:
'Herr Kafka är här.'
[...]Efter ett sådant uppvaknande föreställer jag mig ibland vad som skulle hända om denne min värd när han kommer och väcker mig meddelade att jag inte var där."
ur Annons om huset där jag inte längre ville bo av Bohumil Hrabal
övers. G. Nilsson, M. Rönnow, G. Skogmar och M. Rádlova-Jensen.

"Den rike mannen som talar om fattigdomens glädje har varit en figur som brukar förekomma i satir. Då han användes mycket blev han schablon. När den erkändes som schablon förlorade den sin verkan. Då den förlorade sin verkan blev den inte trovärdig. Då den förlorade sin trovärdighet upphörde den att existera.
Så när K nu talar till mig om fattigdomens välsignelse lyssnar jag noga. Förnöjsamhet. Ett liv i enkelhet. Mat för dagen. Rikedomens olycka.Jag sitter bredvid honom när han kör sin Cadillac genom Delhis slum.
Omöjligheten att beskriva denna barocka situation: genom att användas i litteraturen har verkligheten redan förklarats absurd, orealistisk och ointressant.
Hur då beskriva K på ett trovärdigt sätt? Genom att ljuga. Genom att använda orden mjukt. Genom underdrift[...]Som ni märker är detta svårt. Ni tror inte på det jag sade om K."
ur En illojal europés bekännelser av Jan Myrdal
övers. Jan Stolpe.

Inga kommentarer: