söndag 20 september 2015

Citerat från veckans läsning

"Den som önskar bli älskad eller behövd, ska överraska med smekningarna, inte slösa med dem, inte ge dem för att den andra vill ha dem. De ska komma med skenbart godtycke, som ett oförutsebart men ändå regelbundet undantag. Då räknas de tiofalt hos mottagaren och binder henne hårt. Se bara på Guds strategi för att hålla människorna intresserade."
ur Utan personligt ansvar av Lena Andersson

"Det hade slutat regna. Havet var svullet, blankt och uppsvällt, vilket evigt tjat om att havet är vackert."
ur "Ekorren" i Lyssnerskan av Tove Jansson

Inga kommentarer: