söndag 27 september 2015

Citerat från veckans läsning

"Allt som för det stora flertalet ännu hörde till det okända, det svårtillgängliga, det excentriska, det nymodiga och radikala, allt sådant väckte vår särskilda förtjusning."
urVärlden av i går av Stefan Zweig, övers. Hugo Hultenberg

"[']I go hide she halfway in Guinea Land, where flesh people can't see she. So long as she carrying Tony gift on she, nobody go see he, either. But only till sunup. Tell she that,' the baby cooed, then laughed, a sound too deep and knowing for its young body."
ur Brown girl in the ring av Nalo Hopkinson 

Inga kommentarer: