lördag 5 september 2015

De heligas uppror av Lars Åke Augustsson

"Tidens tre största poeter - John Milton, Andrew Marvell, John Dryden - var alla under någon period tjänstemän i den republikanska statsapparaten."

De heligas uppror är en historisk essäsamling om puritanerna och Oliver Cromwell (inte han från Wolf hall) och den engelska revolutionen vid 1600-talets mitt. Den kom 1983. Två år tidigare hade Augustsson gett ut romanen Puritanen där de engelska puritanerna ska ha diskuterats (jag har inte läst romanen).

Enligt förordet så har Augustsson fått impulserna till boken av Jan Myrdal. Augustsson hade tidigare redigerat en av Myrdals skriftställning-volymer men blev senare (som så många andra) ovän med Myrdal. I Inför nedräkningen ger myrdal en strindbergskt färgad förklaring till brytningen: "En Lars Åke Augustsson förlåter mig aldrig att jag lade ned stort arbete på att få hans debutroman utgiven."

Augustsson är inte en lika stor stilist som Myrdal. Men det är en intressant bok som ställer intressanta frågor. I som Augustsson skriver i sitt bidrag till antologin Utsikter. 24 författare om arbetarlitteraturen : "Ändå är det de mest ofärdiga av mina böcker jag är mest nöjd med. Vare sig de diskuterar moraliska problem i arbetarmiljö (Arbetet och döden) eller politiska problem i histprisk miljö (De heligas uppror),[...] Med ofärdiga menar jag att de slutar i en utmaning, ett frågetecken, vad gör du åt det här?"

Inga kommentarer: