fredag 11 september 2015

Noveller av Marcel Aymé


"27 juni. - Fabeln att maj månad förlängdes för vissa privilegierade får ökad näring. Laverdon, som ändå är en trovärdig person, har försäkrat mig att han levde trettiofem dagar i maj. Jag fruktar att alla dessa tidsransoneringar har gått människorna på hjärnan."
ur "Tidkortet", övers. Lorens von Numers

Oanständiga bestsellers åsido så är Marcel Aymé mest känd som novellist. Hans noveller är absurda, ofta med drag av fantastik.
Jag har två novellsamlingar av Aymé: Konstiga kroppar och Mannen som kunde gå genom väggar. Den senare gavs ut på svenska 2001 och är en översättning av en novellsamling i sin helhet. Den förra kom ut 1949 och är ett urval ur fyra novellsamlingar, däribland Mannen som kunde gå genom väggar. 

Det gör att ett par av novellerna, som "Tidkortet" finns i bägge samlingarna. I den novellen så börjar man ransonera tid och tid blir en vara på svarta börsen. Här märks det att Mannen som kunde gå genom väggar  kom ut 1943. Det märks även i fortsättningen "Dekretet". Där alla världens länder går samnan och inspirerade av sommartiden flyttar fram klockan sjutton år till då de räknat ut att det kommer att vara fred.

Aymé ör en rolig författare men det finns en svärta i flera av novellerna. Bland mina många ofärdiga utkast till inlägg här på bloggen finns en jämförelse mellan sf-författaren Horace L. Golds "Helighetens pris" och Aymés "Den envisa glorian" (i Konstiga kroppar). I den senare vaknar huvudpersoben upp med gloria, i den förra med vingar. I bägge fallen har våra hjältar fårt dessa attribut genom sitt fromma leverne. Det visar sej vara rätt så besvärligt att ha gloria, respektive vingar.
Men hos Aymé blir novellen mörkare när huvudpersonen börjar föraöka göra sej av med glorian genom att pröva på de sju dödssynderna. Han börjar med högmodets synd.

I Frankrike så är Aymé fortfarande en läst författare och hans samlade verk har getts ut. I Sverige är han väl numera inte så känd. Men det gavs ut många av hans böcker här på 40- och 50-talet.

Och med detta inlägg är vi klara med vår genomgång av böcker i min boksamling av författare på bokstaven A. I morgon börjar vi på B.


Inga kommentarer: