fredag 25 september 2015

Ved vejen av Herman Bang


"Det blev Efteraarets sidste Solskinsdage. De lyse Formiddage laa Katinka derinde med den fulde Sol over sin Seng. Hun digtede saa mange lykkelige Drømme, mens hendes Hænder sagte gled frem og tilbage over det solvarme Tæppe."

Jag anser mej kunna läsa danska rätt obehindrat. Men jag hade ändå svårt att hänga med i Herman Bangs Ved vejen från 1886. Trots att danskan inte ser så svår ut när jag nu bläddrar i boken. 
Men även om artonhundratalsdanskan gjorde att jag inte är riktigt säker på vad som händer i berättelsen så var det värt det att läsa den på danska.
Då det är en vacker danska.

Inga kommentarer: