fredag 11 september 2009

Salvador Allende


Fortsätt i vetskapen om att förr eller senare - mycket snart - kommer de stora avenyerna åter att öppnas och fria människor gå fram för att bygga ett nytt och bättre samhälle.
Ur ett tal av Salvador Allende den 11:e september 1973. Dagen för militärkuppen.

Salvador Allende dog idag för 36 år sedan. Den valda regeringen störtades och juntan tog över. Med mer eller mindre hjälp av USA och CIA.

Pablo Neruda skrev i sista kapitlet av sina Minnen:
"Jag skriver dessa rader för mina minnen endast tre dagar efter de skändliga gärningar som ledde till min store kamrat president Allendes död. Mordet hemlighölls; han blev begravd i tysthet(...)Kroppen begravdes i hemlighet, på ett ställe vilket som helst. Denna döda kropp som följdes till graven av en ensam kvinna som bar hela världens smärta i sitt inre, denna ärorika döda gestalt fördes bort genomsållad och söndersliten av maskingevärskulorna från de chilenska soldaterna, som än en gång hade förrått Chile."(övers. Annika Ernstsom)

Inga kommentarer: