tisdag 6 september 2011

Persisk balsam av Eric Hermelin


Om Persiska antolgin var en Best of Eric Hermelin så är Persisk balsam More best of Eric Hermelin. Bägge urvalen är gjorda av Carl-Göran Ekerwald.
Persisk balsam kom ut 2007, lite mer än trettio år efter sin föregångare. Den innehåller liksom den tolkningar av äldre persisk, framförallt sufisk, poesi.
Hermelin gav själv ut en stor mängd häften med översättningar av persiska poeter. Han stavade egensinnigt och Ekerwlds urval har behållit den stavningen liksom plötsliga utbrott i stora bokstäver och hänvisningar till Karl XIIes Bibel.

Att det mitt i texten stpår siffror som refererar till Bibelns böcker är lite irriterande. Det hade också de latinska avsnitten kunnat vara om de inte översatts i noterna. Hermelin tolkade de delar av dikterna som han tyckte var för oanständiga till latin. Dessa kan också vara underbart oanständiga - särskilt de religiösa bitarna.

Hermelins stämma hörs bakom dikterna och stavningen och det bibliska kan få poeterna i boken att först likna varandra lite väl mycket. Men det finns en skillnad i ton mellan Hermelins 'Attãr och Hermelins 'Umr Khaiyãm och Hermelins Rumi.

Dessa tre finns i bägge samlingarna. Men Persisk balsam bjuder också på en del perser som inte fanns i det förre urvalet.
Många av dikterna är snarare berättelser och allegorier. Som "Två rävar" av 'Attãr och "Dekretet" av Rumi.
För att ge ett exempel på Hermelins språk och stavning så är det här ett utdrag ur den senare (efter en passage på latin): "Den qvinnan, öfvermägtigt blef den qvinnans skratt./Det räckte länge. Ville inte släckas./Hon sig bemödade att höra upp dermed. Men hennes läppar vägrade att sig tillsamman sluta./Hon våldsamt skrattade som ätare af hampa./Och hennes skratt besegrade all hänsyn till hvad henne gagna kunde eller skada."

Persiska antologin skulle jag rekommendera innan Persisk balsam. Men om man när man läst den förra vill ha fler greatest hits av Hermelin så är den senare ett givet val.

Inga kommentarer: