söndag 5 juli 2015

Citerat från veckans läsning

"Alvar Berglund, arbetare och FNL-aktivist i Rönnskär,[...]såg pjäsen tre gånger och sa att den gav en rätt bild av Marta mellan skog och förhandlingsbord. 'Men att vi måste ta tillbaka skogen det vet vi ju. Det sa redan snickar Eriksson hos Strindberg 1879. Men hur vi ska gå tillväga det står inte i den här pjäsen heller. Det är ett fel hos er författare att ni inte skriver det.'
  Ja."
ur efterordet till Marta, Marta av Sara Lidman

"Heraclitus noticed this a long time ago - or a long time in the future. A difficult man! Big Ugly Mama hadn't liked him. But he knew about stepping in rivers in ancient Greece. Here in the Carboniferous, he would most likely be eaten before he finished stepping in the same river once. Who knew what that would do to the history of human thought?"
ur "Big Ugly Mama and the Zk" i Big Mama Stories av Eleanor Arnason

Inga kommentarer: