onsdag 1 juli 2015

1700-talskåserande

"Kroppsarbete är av två slag, dels det som människan underkastar sig för att förtjäna sitt livsuppehälle, dels det hon skaffar sig för sitt nöjes skull. Den senare kategorin plägar inte kallas för arbete utan motion," (övers. Nils Holmberg)

Sir Roger de Coverley av Joseph Addison och Richard Steele, utgiven i Tidens engelska klassiker, är ett urval ur 1700-talstidningen The Spectator

De skildrar den fiktive titelfiguren och hans vänner. Det finns en ramhistoria och ett slut (spoiler: vår hjälte dör) men mest är det funderingar kring diverse ämnen. Som synes på citatet överst kanske inte så djupsinniga.

Boken har i dag mest historiskt intresse. Som en föregångare till kåsörerna. (Och för att berättelsen påverkat Charles Dickens.)
Så nästa gång du läser en enfaldig krönika eller ett tråkigt kåseri sänd en tanke till sir Roger de Coverley.
(Det hör inlägget ingår i en serie där jag skriver om böckerna i min boksamling, en i taget i alfabetisk ordning.)

Inga kommentarer: