söndag 19 juli 2015

Citerat från veckans läsning

"Jag har sedan dess glömt alla utom fyra av de tusentals ord som jag läste i den boken. De fyra orden sägs ha uttalats av en så kallad progressiv protestantisk präst som under 1900-talets första decennium hade fått frågan hur han tänkte på Gud. Prästen hade svarat att han länge hade trott att Gud var ett slags suddig rektangel."
ur Korntäppa, av Gerald Murnane, övers. Peter Samuelsson

"et ord er en fjer er en vinge er en fugl på flugt."
ur "Hvert digt" i Springflod av Pia Tafdrup

Inga kommentarer: