fredag 17 juli 2015

Noveller av Brian Aldiss

"This is where I sing the science fiction blues. This is my kind of music. I work in an underprivileged, underrated medium, sure, and even within that medium my style offends a whole lot of people. See, I don't mind that antagonism any more. Maybe it powers my typewriter. You have to have something to create against, right?"
ur förordet till Last orders av Brian Aldiss

Som de flesta författare i allmänhet och sf-författare i synnerhet så har Aldiss skrivit många noveller. Jag har tre novellsamlingar, två på engelska och en på svenska. Och förutom det flera noveller i olika tidskrifter och antologier.

Den svenska samlingen Vem kan ersätta människan? ger ett bra smakprov på olika sorters Aldiss och kan rekommenderas som en bra ingång till författarskapet.

Inga kommentarer: