tisdag 10 februari 2009

Alan Moores Tolvskillingsseriealbum


Alan David Doane har enrecension av The League of Extraordinary Gentlemen: Century 1910 uppe på sin sida. Albumet, det första av tre i den nya League-serien, kommer först i April. Den nya tredje serien (Black Dossier var ett slags mellanspel) nu på förlaget Top Shelf ska för varje del utspela sej i en tid. 1910 tar delvis rum under Brechts Tolvskillinsoperan.

Tolvskillingsoperan var Brechts genombrottsverk. Den byggde på John Gays The Beggar's Opera från 1700talet. Vad som är förvånande när man läser Gays operett är hur nära den Brecht låg. Det är egentligen bara sångerna som är annorlunda. Sångerna används hos Brecht som kontrast till texten. (På liknande sätt, fast så att säja tvärtom skulle Brecht använda sångnumrena i Svejk under Andra Världskriget.

Alan Moore använder, enligt Doanes recension dessa sångtexter genom albumets gång, lite som en grekisk kör. Karaktärer från Tolvskillingsoperan har också tidigare sagts att de ska dyka upp. Som Mackie Messer själv. Doane nämner också "a certain sea captain's righteously vengeful daughter" som en karaktär i serien. Har Moore omvandlat Sjörövar-Jenny till Kapten Nemos dotter?

Bertolt Brecht lät historien om Mackie Messer bli en inspiration till en roman och en film. Tolvskillingsromanen, Der Dreigroschenroman, är bra (även om kritiker inte bruka hålla den så högt) och att han satiriserar försökringssystemet gör att den fortfarande är aktuell. Tolvskillingsfilmen har jag inte sett.

I april fullfärdigar Alan Moore och Kevin O'Neill kvartetten med tolvskillingsseriealbumet LOEG: Century 1910.

Inga kommentarer: