tisdag 3 maj 2011

Spaden och pennan - en fransk bok om svensk arbetarlitteratur


Spaden och pennan är en bok om den svenska proletärromanens historia. Skriven på franska och utgiven i Frankrike. Originalets titel är La bêche et la plume. L'aventure du roman prolétarien suedois.

Författaren är Philippe Bouquet, översättare och professor i skandinaviska språk. Han har skrivit en avhandling om svensk arbetarlitteratur. Spaden och pennan är en slags populariserad version av den.

Det franska perspektivet märks mest i det inledande kapitlet. Där det jämförs en del med Frankrike.
Att Bouquet ägnar en hel del utrymme åt Stig Dagerman (utan att direkt utse honom till arbetarförfattare) kan nog höra ihop med att Dagerman är stor i Frankrike.
Annars skiljer sej boken inte så mycket i vad den tar upp från liknande svenska genomgångar.

Men det är en bra arbetarlitteraturhistoria. Som fungerar även för en svenske läsare som vill lära sej om genren.

Till boken kom på franska ett urval noveller (jag har tyvärr inte hittat någon innehållsförteckning på nätet) samt en volym där arbetarförfattare skrev om sitt arbete. Dessa har inte översatts till svenska. Det är klart - de skulle inte behöva översättas. Men de två antologierna har inte getts ut i svenska versioner.

Titeln Spaden och pennan är tagen från en novell av Ivar Lo-Johansson och boken är också tillägnad Ivar Los minne. Omslaget är gjort av Sven Ljungberg, som gjorde omslag till flera av Lo-Johanssons böcker. Bouquet har också gett ut urval av hans statar- och passionsnoveller på franska.

Inga kommentarer: