måndag 2 maj 2011

Tematrio arbetarlitteratur


Lyrans tematrio denna vecka handlar om arbetarlitteratur

Folke Fridell - Död mans hand
Roman från 40-talet om David Bohm, eller Rivar-Bohm. Som arbetar som rivare, det vill säja han river sönder utslitna kläder så att de inte fastnar i maskinen. Fabriksscenerna beskriver hur Bohm och de andra kan bytas ut och att de därför är mindre värda än tygtrasorna. De övervakas också ständigt.
När jag läste Yarden av Kristian Lundberg kom jag att flera gånger tänka på Död mans hand. De två böckerna påminner en del om varandra.
Trots titeln är boken inte helt dyster. Bohm har en del kärleksaffärer som skildras på ett typiskt 40-talsvis. Dessa avsnitt gör att boken slinker ner lättare. Men det är skildringarna av fabrikslivet och hur Bohm sitter och skriver som man minns.

Ivar Lo-Johansson - Statarnoveller
"- Konstigt med en klocka... Den där är äldre än Larsgumma själv. Jag kommer ihåg hur hon nämnde om, att den varit hennes föräldrars. Den har slagit på ett särskilt sätt när den har varit halv fyra på mornarna, när hon skulle upp till mjölkningen. Att det inte syns ett särskilt märke just på det stället? Man tycker det skulle synas något på den fläcken."
Statarnoveller kom ut i två band i mitten av 30-talet. Med en till volym några år senare kallad Jordproletärerna. Citatet ovan är från den tredje volymens sista novell - "Vapensköldarna". Allt som allt säjs det vara 111 noveller i de tre böckerna. Om statare, kontraktanställda lantarbetare som bodde nära godsen de arbetade för och fick delvis betalt med livsmedel. Ivar-Los far var statare. Novellerna skildrar statare i den tid då de skrevs, men också i bland statarsystemet i gamla tider. Tillsammans blir novellerna ett epos om statarna. Mellan Statarnoveller I-II och Jordproletärna kom romanen Bara en mor, som kan säjas höra till dessa berättelser.

Harry Martinson - Nomad
Hans andra diktsamling. Från början av 30-talet. Poesin var en viktig del av arbetarlitteraturen.
"Kommen ned till passaderna/och frågen oss något om Durhamkolen!/Frågen oss vad de äro värda/när barometern faller som åskslag och det gäller hinna in i Magellan!//Durhamkolen! Dessa icke fullt utvecklade diamanter/som en havseldare smeker och vårdar som om de vore brödfrukter -/[...]Kommen ej ned med rubiner, med blålysande maneter, kvinnolemmar, bröd -/men räcken en världsskyffel över havet med Durhamkol!"
ur "Kol.", den tredje dikten i samlingen.
Martinson hade arbetat på sjön, vilket flera av dikterna handlar om. Samlingen är lättast att få tag på i Dikter, en samling med alla Martinsons diktsamlingar. Men de senare dikterna är inte arbetardikter.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Rolig trio, dels för att verken är starka i sig själva, dels för att den visar den stora bredden i arbetarlitteraturen. E

Anonym sa...

Rolig trio, dels för att verken är starka i sig själva, dels för att den visar den stora bredden i arbetarlitteraturen. E

Anonym sa...

Jag har viftat lite för Fabian Månsson, sorgligt undanskymd, på attlagaattlasa. E