söndag 18 december 2011

Citerat från veckans läsning

"Man vill bra gärna tro att det kan finnas något slags fantastisk tummelplats för dessa påhittets produkter, något förunderligt, omöjligt ställe där Fieldings sprättar ännu älskar Richardsons skönheter, där Dickens förtjusande cockneyfigurer ännu lockar till skratt och där Thackerays världsträlar ännu idkar sitt klandervärda värv. Kanske att det i en blygsam vrå i ett sådant Valhalla gives plats åt Sherlock och hans Watson"
Arthur Conan Doyle, ur "Förord" i Den krypande mannen och andra historier (övers. K Arne Blom)

"Så snart jag som läsare ser ordet 'jag' användas (eller undvikas, ty även undvikandet är ett användningssätt) vet jag att det är en fiktiv gestalt jag har framför mig."
Sven Lindqvist, ur Utrota varenda jävel

Inga kommentarer: