måndag 12 december 2011

Svenska framtider från förr, lucka 12 - Myten om Wu Tao-tzu

Sedan vann andra tankegångar insteg. Alla människor skall ju dö, förr eller senare. De flesta dör för tidigt. Att på sina håll ytterligare något påskynda denna process tycktes vara ett billigt pris för att uppnå det välproportionerade, liberala världssamhälle med hög levnadsstandard, som alla önskade.


Sven Lindqvists Myten om Wu Tao-tzu kom 1967. Det är en essäroman (typ) där Lindqvist reflekterar kring sina resor i Asien och Latinamerika. Han gör detta bland annat genom att diskutera Herman Hesses framtidsskildring Glaspärlespelet (1943).

Glaspärlespelet handlar om Joseph Knecht som lever en munkliknande tillvaro i Kastalien. Men istället för att ägna sej åt Gud och sånt så studerar han konst, filosofi och musik. Det största man kan bli i Kastalien är glaspärlespelare. Glaspärlespelet innefattar alla andra konstformer.
De kastalianska munkgossarna får också som uppgift att skriva ner tre levnadslopp. Beskrivningar av liv de hade kunnat leva.

Andra kapitlet av Myten om Wu Tao-tzu börjar med meningen "Kortfattat levnadslopp". Den börjar sommaren 1914. Jaget i levnadsloppet börjar ägna sej åt måleri och magi. Första meningen efter "Kortfattat levnadslop" lyder: "Jag föddes vid den nya tidens slut, just innan medeltiden började komma tillbaka". Så inleds också det sista kapitlet. Där i det första levnadsloppet jaget får sin värld rubbad av sommaren 1914 så spelar här jagets resa till Kina samma roll. I början tycks det vara en beskrivning av Lindqvists eget liv. Men kapitlet fortsätter in i framtiden - "ingen trodde längre på allvar att katastrofen skulle kunna hejdas".
De vita och rika sluter sej samman för att försvara sina privilegier. Problemet med överbefolkningen löses.
Levnadsloppet och boken avslutas med en vacker men dyster fabel om hur författaren sluter sej inom sej själv.

Myten om Wu Tao-tzu har kommit i flera utgåvor, den senaste pocketen går fortfarande att köpa. Det är en stor läsupplevelse. På omslaget syns det kinesiska tecknet för nej.

I en senare bok, Nu dog du, om bomber och krig och sånt, så skriver Lindqvist en hel del om framtidsskildringar. Som den Jack London-novell som vi nämnde i gårdagens lucka.

2 kommentarer:

Hanneles bokparadis sa...

intressant, skaffade Utrota varenda jävel... vi får se när jag hinner läsa den

Petter Malmberg sa...

Den har väl kommit i Månpocket nu?
Utrota... har flera likheter med Myten om Wu-Tao Tzu.