söndag 4 december 2011

Citerat från veckans läsning

"Det var mig en fullkomlig gåta hur en människa kunde sätta sig ner och skriva tusen sidor. Redan hundra färdiga sidor var för mig något helt obegripligt. Å andra sidan hörde jag min morfar säga allt vad man skriver är dumheter. Alltså, hur kunde han komma på en sådan idé som att skriva tusentals sidor dumheter."
Thomas Bernhard, ur Ett barn (även utgiven som en del av Självbiografierna), övers. L. W. Freij

"Indeed, the solution was so simple and so outrageously stupid that both sides claimed to have proposed it."
Charles L. Harness, ur Redworld

Inga kommentarer: