tisdag 20 december 2011

I'll be dead by christmas now anyway, please give all my things away - they'll make great christmas presents for you and for all my friends"Dead by Xmas" är en låt med de finska glamrockarna Hanoi Rocks. Murder City Devils har fördelen att inte vara ett finskt glamrockband. Deras version av sången heter "Dead by christmas" och är B-sida på "Christmas Bonus Single".

Inga kommentarer: