tisdag 6 december 2011

Lucka sex - Eden utan Adam


I en framtida värld befolkad enbart av kvinnor hittas en nedfrusen manlig astronaut. Ingen vet vad en man är och de tror först bara att han är missbildad. Men när de undersöker honom så får han utlösning och man sluter sej till att han är en utomjordisk varelse som ämnar lägga sina ägg i jordborna.

Denis Lindbohm skrev två versioner av berättelsen - Eden utan Adam och En orm kom till Eden. Jag är inte hundra på vilken av dem jag har läst.
I den version jag läst så framstår Planet of the females som en bättre värld än vår egen, romanen som en feministisk utopi. Det är också en så gott som pornografisk manlig önskefantasi. I och för sej behöver det ena kanske inte utesluta det andra.

Inga kommentarer: