måndag 7 december 2015

Bild och dialektik: ett Walter Benjamin-urval


"Framåtskridandets begrepp bör förankras i katastrofens idé. Att det 'fortsätter i samma stil' är just katastrofen. Den är inte det i en viss situation förestående utan det i en viss situation föreliggande. Strindbergs tanke: helvetet är ingenting som förestår oss - utan detta liv på jorden."
ur "Centralpark", övers. Carl-Henning Wijkmark

"Samtal med Brecht" som jag tog upp i inlägget om Essayer om Brecht av Walter Benjamin finns också med i samme författares Bild och dialektik.

Bild och dialektik är ett urval texter av Benjamin sammansatt av Carl-Henning Wijkmark. Det gavs ut på Bo Cavefors Bokförlag 1969.
Här finns texter om Marcel Proust, Franz Kafka och Charles Baudelaire. Självbiografiska stycken och essäer. Till exempel hans klassiska och ofta citerade "Konstverket i reproduktionsåren".

Det finns utdrag ur längre arbeten som senare kommit ut i sin helhet på svenska som Barndom i Berlin kring sekelskiftet och Paris, 1800-talets huvudstad. Den senare, ibland kallat Passagearbetet ska vi återkomma till i ett senare inlägg.

Flera av texterna är, liksom Passagearbetet, fragment. Dessa är de mest underhållande texterna i en mycket underhållande volym. När jag tog fram och bläddrade i boken inför det här inlägget kom jag att läsa om stora delar av boken. Det gick inte att låta bli. Och jag hade svårt att välja citat från boken. Det finns så många bra.
Detta är marxsk litteraturteori när den är som mest spännande.

(Detta inlägg ingår i en serie där jag skriver om böckerna i min boksamling, en bok i taget, i alfabetisk ordning.)


Inga kommentarer: