onsdag 16 december 2015

Tidens ålder

"Nej, julboksfloden är ett borgerligt elände nu som för hundra år sedan. Den ödelägger många löften i vår svenska litteratur. Tag Sven Delblanc till exempel. 'Samuels bok' var bra. Den var nödvändig. Men sedan började han skriva julbok på ämnet. Tunna ut. Dra i texten som ett kolakok. Detta står också att läsa i all hyllande kritik för den som vet att läsa kritik."
ur "Om litteratur och tidsvändor" av Jan Myrdal

En del referenser återkommer i Jan Myrdals författarskap. Titeln på den sextonde skriftställningsvolymen Tidens ålder är tagen från Paracelsus. Paracelsus hette egentligen Theophrastus Bombastus von Hohenheim (man kan förstå han föredrog en pseudonym) och var en läkare och mystiker som levde på 1500-talet. Urvalet Boken om homunculus och andra texter kom ut på Vertigo förlag för några år sedan. Paracelsus återkommer ofta i Myrdals texter. Senast i en text publicerad i veckan.

I romanen Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell så läser den unge Jan Myrdal Paracelsus. 
I Skriftställning 3 finns artikeln "Att veta sin tids ålder" från 1969. Där skriver Myrdal först att "Paracelsus hävdade att man måste känna sin tids ålder för att handla riktigt." Och sen "Visst hade Paracelsus rätt i detta med tidens ålder. Man kan inte handla målmedvetet utan att veta sin tids ålder. Men den är oss svår att bedöma. Själva är vi ju också mellanting. Formade i den tid vi själva bidrar att forma."
I en Skriftställning från 1982 (återtryckt i Den trettonde) skriver Myrdal att "Det går att se det verkliga skeendet och handla målinriktat. Man kan känna sin tids ålder, som Paracelsus sade."
Den förenkling som man ser här är symptomatiskt för utvecklingen av Myrdals politiska skrivande.

Förutom Paracelsus (som inte nämns i den artikel som gett boken sitt namn) finns fler referenser som man känner igen från tidigare böcker i Tidens ålder. 
Som Bertolt Brechts fråga om vad makten tar vägen efter att den utgått från folket.

Jag gillar att stöta på de här ställena i Myrdals skriftställningar. Som att möta gamla vänner.

Tyvärr finns inte boken på Runeberg.


Inga kommentarer: