onsdag 2 december 2015

Noveller av Jan Myrdal

"Och jag vet att i denna tunga årstid kommer vi eller rättare: våra efterlevande — att samlas för att dricka och äta och sjunga och dansa när alla bankdirektörer och varuhuschefer och förhyrda tomtar längesedan är så glömda att ingen ens vet var deras ben förmultnat."
ur "Att krossa julen är att behålla julen — att försvara julen är att förlora julen" av Jan Myrdal
Skriftställning och Skriftställning 2 är det enda böckerna i serien som också innehåller noveller.
Novellerna anknyter och lånar från sagor och sägner.  Det är en slags grotesk fantastisk. Och verkar ha förvirrat en del av Jan Myrdals läsare.

I artikeln "Hokus pokus" svarar han på kritik om de två novellerna "Tamgubben" och "Antecknat". Och menar att de anknyter till en plebejisk (alltså folklig) tradition: "Ibland söker jag skildra direkt som en sägen, ibland utbyggt som en Eulenspiegelhistoria, ibland entydigt som en gåta och ibland dolt som en ramsa."

Jag är själv rätt förtjust i de här novellerna. De längre verk av Myrdal som påminner mest om dem är radiopjäsen Garderingar och tv-pjäsen B. Olsen löper livet ut. Det är en sida av Myrdals författarskap som kommit i skymundan.

Ett urval ur texterna ur boken på Runeberg:
Om folkets fortgående förfall

Antecknat
Novell. "På eftermiddagen hittade Andersson ett fosterland. Det låg bland albuskama. Vi blev alla mycket rädda."

De hedervärda

Hokus pokus

Den inre värdigheten

Att skriva användbara texter
"Jag ser inte mitt arbete som en utsmyckning. Detta är inga kulturprodukter som skall kulturkonsumeras av kulturkonsumenter."

På tal om eliten
Inga kommentarer: