fredag 4 december 2015

Skriftställning 4

"när vi tror oss vara som mest privata, vara som mest ensamt upplevande; i en tidig förälskelse; med ett litet barn, i skogen en höstkväll, då upplever vi och känner vi och fattar vi med ord och bilder och känslor som skapats åt oss av hundratals generationers arbete. Detta vet vi alla när vi tänker efter. Konsten är ingen dekoration på tillvaron; den är en del av allas vårt mest personliga jag."
ur "Konst åt folk och fänad" av Jan Myrdal 


Mitt första exemplar av Jan Myrdals Skriftställning 4 gick sönder. Att den gjorde det berodde inte enbart på att jag läst mycket i den. Utan också på att den här flera fotoillustrationer i mitten av boken. Och boken är en originalpocket. Och bindningen håller inte riktigt för dessa foton.

Bilderna är ur Svensk raskunskap av professor Herman Lundborg. Det är foton på olika nordiska typer. Det illustrerar Myrdals essä "Ideologi för ämbetet". Som handlar om hur rasismen påverkade den svenska ämbetsmannaideologin.
På senare år har Lundborg fått en hel del uppmärksamhet. Bland annat i Maja Hagermans bok om honom.
Myrdals essä, först publicerad i Ord & Bild, är från 1972. Då var detta kapitel av den svenska historien inte lika omtalat. 

I TV-filmen B. Olsen löper livet ut (också utgiven i bokform) tar Myrdal upp samma ämne fast som fiktion. Den unge B. Olsen får i skolan lära sej om "sämre kvalifierade raselement". Planscherna från Lundborgs Svensk raskunskap visas för skolbarnen. 

Några av de bättre texterna ur boken på Runeberg:
Stycke skrivet den trettonde denna månad
Dialog.

När folkviljan vrenskas
Om reaktionerna på ledarsidor och liknande efter nej-sidans seger i EEC-folkomröstningen 1972.

Ideologi för ämbetet
Bilderna till artikeln finns HÄR

De svåra orden

Men vart tar den vägen?
"När man på morgonen skall skiljas från sin älskade kan man i dörren vända sig om och se på henne och bedyra:
  — Om jag inte råkar lägga mig med någon annan svär jag att vara dig trogen denna dag!
  Men det brukar inte uppskattas."
Om Grundlagberedningen.

Vet du vad kapten Nemo egentligen hette?
Essän har gett namn åt ett norskt urval med Jan Myrdals texter redigerat av Sigurd Allern och Per Petterson. Den senare är numera en känd författare.


Inga kommentarer: