söndag 7 augusti 2011

Citerat från veckans läsning

"om en karl av den bättre klassen, en hederlig man, som, alla nöjen små och stora sammanräknade, kanske icke njuter mer än 996 sådana om året, om - säga vi - en sådan, bland andra divertissementer, förleder några flickor ur arbetarklassen, ett dussin om året, eller ett halvt, allt som det faller sig, så är han lika hederlig, lika väl sedd, lika god för det. Ty det osedliga, som visserligen här sker, angår icke honom, utan drabbar de förförda"
Carl Jonas Love Almqvist, ur "Om folknöjen" i Det går en åska genom tidevarvet

"A warm matron sat at the desk in the foyer, devouring the latest Marie Corelli, Thelma. Beauregard understood that since her turning, the celebrated authoress's prose had further deteriorated. Vampires were rarely creative, all energies diverted into the simple prolonging of life."
Kim Newman, ur Anno Dracula

Inga kommentarer: