lördag 20 augusti 2011

Citerat från veckans läsning

"Den egendomliga känslan infann sig, att ju mer jag arbetade för att få bort henne, desto tydligare blev hon."
ur "Det blåa ögat" i Spådom av Magnus Dahlström

"Going on up the street she thought, Everyone thinks it's so funny: and she pulled her coat tighter around her"
ur "The Daemon Lover" av Shirley Jackson

Inga kommentarer: