söndag 3 april 2011

Citerat från veckans läsning

"En annan relativt vanlig recensentsort är den som efter noggrant studium finner att författaren inte påminner om till exempel Robbe-Grillet eller ens Günther Grass, vilken omständighet då blir föremål för recensentens beklaganden."
Pär Rådström ur "En romanskribents bekännelser" i Pär Rådström i press & radio

"Men inom litteraturen är det annorlunda. Man tror sig se kvalitet där man ser något litet och sparsmakat[...]En Willy Kyrklund inger, på något underligt sätt, mera respekt än Balzac.
Lars Forssell ur "Pär Rådström och hans tid" i Vänner

Inga kommentarer: