fredag 22 december 2006

Butter tar till lov


Så god jul och all makt åt nisseråden.

torsdag 14 december 2006

Veckans aforism(av Ilf)

Ack så svårt det är att vara vacker, när man är ful.

onsdag 13 december 2006

Bitter withy

I dessa julsångstider finns det en julsång man hör för sällan: The Bitter Withy.
I den frågar jesusbarnet jungfru Maria om han får gå och spela boll. Maria säjer att ja det kan ha få göra om han inte ställer till några hyss.
Den unge Jesus möter tre finklädda gossar och frågar om han får leka med dem.
De hånar honom säjer att han är en fattig jude som fötts i ett stal medan de är fint folk.
Jesus gör en bro av solens strålar och går over en flod på denna. Rikemansbarnen följer efter faller genom och drunknar.
De tre döda barnens mödrar springer till jungfru Maria och klagar och jesus barnet får sej ett kok stryk av jungfrumodern.
Bitter Withy har spelats in av bland andra A. L. Lloyd, Maddy Prior samt the Young Tradition.

onsdag 6 december 2006

Veckans dikt

Saker av Eugène Guillevic

Skåpet var av ek.
Och det var inte öppet.

Kanske skulle det ha fallit döda ur det.
Kanske skulle det ha fallit bröd.

Många döda.
Mycket bröd.

(1942)
översättning Lars Gustafsson

söndag 3 december 2006

Gravstenar på fiktionens kyrkogård


Nu när året närmar sej sitt slut verkar det lämpligt med en lista med fem gravstenar, epigram ur litteraturens värld.

5. "Er lilla Aimée viftar på svansen i himlen i dag och tänker på er"

Detta meddelande som protagonisten i Evelyn Waughs Den käre bortgångne låter sända årligen till sin rival mr Joyboy efter att de gemensamt gjort av med liket till den dam de rivaliserade om är egentligen ingen gravsten och har alltså inget på denna lista att göra vilket den förlorar lite poäng på.(Den käre bortgångne har förresten en väldigt bra sista mening.

4. "Inte ens världsalltets skapare visste vad mannen skulle säga härnäst.
Kanske var mannen ett bättre världsallt i dess begynnelse.
R.I.P"

Så står det på en gravsten i slutet av en roman av Kilgore Trout i Kurt Vonneguts roman Morgonmål för mästare.

3. "She saved the world.
A lot."

Buffys gravsten som liksom gravstenen i Trouts roman utgör kulmen på den femte Buffy-säsongen. Buffy the Vampire slayer fortsatte i två säsonger till utan att gravstenen syntes till.

2. Jag behöver ingen gravsten

Jag behöver ingen gravsten, men
vill ni ändå resa mig en,
önskar därpå ristat:
han gjorde förslag.
Vi har verkställt dem.

En sådan gravskrift skulle
hedra oss alla.

Dikt av Bertolt Brecht översättning Anders Aleby

1. "Bugger this. I want a better world"

Något av en syntes av Buffy- och Brechtexemplet. Mark Millar låter detta stå på Jenny Sparks gravsten i Millars fortsättning av Warren Ellis Authority som slutade med att Jenny Sparks det tjugonde århundradets ande(spirit) dog den 31a december 1999 efter att ha räddat mänskligheten genom att avrätta Gud "american prison style".

fredag 1 december 2006

De fem bästa slutmeningarna

December är listornas månad.
Här en lista på de fem bästa sluten i litteraturen

"There has been joy. There will be joy again."
ur Alfred Besters Ensam mot universum

"De lär Jean-Paul Sartre att simma och lever lyckliga i alla sina dagar."
ur Jane Magnussons Esther Williams

"-Jamen, vad har du då gjort?
-Jag har blivit gamlare."
ur Raymond Queneaus Zazie

"Om än ingenting har hänt och allt är som förr."
ur Arne Sands Ljugarstriden
och
"Livet; en barnlek för Monsieur."
ur Jean-Philippe Toussaints Monsieur