onsdag 22 maj 2013

Sarah Kirsch 1935-2013


NOAK NEMO

På kvällen lägger han ihop loggboken, öppnar
Den stora Hölderlinutgåvan medan
Nautilus skjuter sina gammalmodigt byggda
Sjögräsbevuxna ensliga terrasser
In i månljuset. Att vänta på uppdrag
Vore meningslöst.

Sarah Kirsch
övers. Lasse Söderberg och Irmgard Pinel
Dikten finns i Kirsch-urvalsvolymen Glashussplitter.

Inga kommentarer: