söndag 17 juli 2022

Citerat från veckans läsning

"Ingen kunde sälja som Kansas; han var de socialistiska förlagens störste, punktligaste och säkraste kund, genial när det gällde att sprida socialismens urkunder och attributer. En gång fick han en gumma att vandra en halv mil hem efter en krona till Bellamys 'Återblick'. Kansas hade upplyst, att boken in i minsta detalj skildrade, hur världen skulle se ut år 2000, och som gumman hade för sig, att Kristi tillkommelse skulle ske vid den tiden, så vandrade hon en god mil fram och åter, ty den boken skulle hon ha, kosta vad det ville."

ur Rebellerna III: Den stora striden av Fredrik Ström 

Inga kommentarer: