lördag 27 juli 2013

Smurf-svar

Här följer svaren till smurfdikterna:
1.
"Eufori" av Gunnar Ekelöf. Finns i Färjesång. Osmurfad börjar dikten: "Du sitter i trädgården ensam med anteckningsboken, en smörgås, pluntan och pipan." Jag hade även med de två sista raderna som tillhör Ekelöfs mest citerade: ""Jag sjunger om det enda som försonar,/det enda praktiska, för alla lika."
2.
"Howl" av Allen Ginsberg. Den här borde du ha kunnat. "I saw the best minds of my generation" och allt det där.
3.
"Mani" av Stig Larsson. Dikten börjar "Min penis är fuktig./Jag har tvättat den." Det diktjaget tror att de äter mycket av här på Kungsholmen är ravioli. En av de få svenska dikterna om ravioli.
4.
"Uppbrott" av Arthur Rimbaud. "Sett nog.[...]Fått nog.[...]Gått nog." Rimbaud var typ tolv när han skrev dikten. (övers. Helmer Lång)
5.
"Vän, i förödelsens stund" av Erik Johan Stagnelius. Det var diktens slut som försmurfades: "Därföre gläds, o vän, och sjung i bedrövelsens mörker:/Natten är dagens mor, Kaos är granne med Gud."

Inga kommentarer: