söndag 3 november 2013

Citerat från veckans läsning

"Jag minns hur en kollega till mig började som sommarvikarie på en liten landsortstidning. Han fick förtroendet att göra löpsedeln och nästa dag fick en skakad allmänhet läsa rubriken: 'Tre präster mördade i kyrka'.
  Trots ivrig argumentation inför såväl läsare som en alltmer oförstående, ja aggressiv chefredaktör, lyckades denne unge och ambitiöse journalist aldrig få gehör för sin förklaring, att det visserligen rörde sig om en arkeologisk utgrävning men att uppgiften likafullt var sann.
  Den journalist som kämpar för sanningen får alltid räkna med att bli ifrågasatt."
ur "Journalisthögskolan" i Det har jag aldrig sagt av Doktor Gormander (pseudonym för Gunnar Ohrlander)

"Och här kommer det överraskande slutet."
ur "Skönlitterärt" i För mycket lycka av Alice Munro, övers. Rose-Marie Nielsen

Inga kommentarer: