söndag 3 januari 2016

Citerat från veckans läsning


ur The Sandman Overture, text av Neil Gaiman, bild av J. H. Williams III

"När han träffats av blixten ytterligare tre gånger var öknamnet Otursgubben fast etablerat och det utfärdades ett kejserligt dekret som förbjöd honom att vistas nära minareter, palats och förnäma hus, eftersom gnistor från hans kropp skulle kunna antända dem om blixten på nytt slog ned i honom.[...]När han kastades i fängelse för att ha överträtts förbudet slog blixten snart ned i byggnaden,"
ur Atlas över de dimhöljda kontinenterna av Ihsan Oktay Anar, övers. Mats Andersson

Inga kommentarer: