söndag 19 juni 2022

Citerat från veckans läsning

"barn bör så tidigt som möjligt bibringas insikten om att varje fabrik potentiellt existerar för att man ska kunna ta över den och ordna orgier på dess territorium, varför har de annars byggt den? Det barn som från födseln tillåts inse hur överflödigt, onödigt och skadligt det system är som hon hamnat i av en ödets nyck – ett sådant barn har goda chanser att längre fram förena sig med dessa massor, och då finns inga skäl att känna oro för dess framtid."
Ur Anarchy in the UKR av Serhij Zjadan, övers Nils Håkanson 


"Jag kan inte riktigt minnas hur det var att först inte kunna svenska och sedan kunna det. Men jag minns den hisnande känslan av att kunna läsa Göran Sonnevis poesi:


'Det är omöjligt, säger du


Men jag vet

att du inte kan veta det.'"

ur Man kan fly en galning men inte gömma sig för ett samhälle: 10 år efter Utøya av Ali Esbati

Inga kommentarer: