söndag 30 oktober 2011

Citerat från veckans läsning

"Barnen föddes direkt till detta själs- och känslotillstånd som antydde något otillåtet, det vill säga detta att vara från Scherzhauserfeld[...]Man märkte på dessa människor att de var från Scherzhauserfeld, liksom man i alla städer och speciellt i storstäderna märker på alla varifrån de kommer"
ur Källaren av Thomas Bernhard, övers. Susanne Widén

"In the dreams I'm visiting H. P. Lovecraft at his aunt's house in Providence.
He tells me he feels ugly. I tell him I'm an sex addict and that I want to make love to him[...] He's looking at me like he's horrified. I look down and I see I've got a little penis sticking out. It's not a penis. It's a tentacle.
Lovecraft is screaming."
ur Neonomicon av Alan Moore

Inga kommentarer: