torsdag 3 november 2011

Billy Budd och andra berättelser

Herman Melville skrev en hel del förutom Moby Dick. Många av hans romaner och berättelser handlar liksom den om livet på sjön.

På 1800-talet (Melville debuterade 1846, dog 1891) var skildringar av söderhavsliv vanliga. Melville var en av föregångarna inom genren. Han hade själv gått till sjöss och levt på Tahiti.

Billy Budd och andra berättelser är en pocketutgåva från 1965 som slår samman två Melville-volymer: Billy Budd och Melville - en samlingsvolym. Den har förord och kommentarer av Reidar Ekner.
"Ständigt aktuell" kallas Melville på bokens baksida. Men mycket av hans verk har åldrats kraftigt.
Titelberättelsen är en sen fartygsroman. Den är numera mest läst av queer teoretiker och lider lite av för mycket symbolik.
Ö-skildringarna har åldrats sämst med sitt exotiserande tonfall. En upprörd beskrivning av kvinnliga textilarbetares vedermödor i "Ungkarlarnas paradis och Flickornas Helvete" är lättare att ta till sej för den nutida läsaren.

Den av Melville noveller här som klarat sej bäst från tidens tand är "Bartleby". En berättelse som är motsatsen till Melvilles skildringar av äventyr till sjöss. Bartleby är en skrivare som inte vill lämna kontoret. Novellen brukar ofta lite anakronistiskt beskrivas som kafkaesk. Den finns utgiven på svenska i egen volym.

Inga kommentarer: