fredag 11 november 2011

Nova Science Fiction: Sven Christer Swahn-numret


Nummer 1/2005 av John Henri-Holmbergs tidskrift nova science fiction handlade mestadels om Sven Christer Swahn som då just hade dött.

Swahn var poet, översättare och skrev också sf av hög kvalité. Numret innehåller några av Swahns dikter, noveller och essäer. Och artiklar om honom. En längre av Lars Jakobson och en kortare av Ola Larsmo. Jonas Ellerström skriver om Swahns SF-poesi.
Tre dikter av Swahn finns med. En av dem är "Skeppsbrutna i tiden" - en omarbetad version av en dikt som först publicerades i den första versionen av nova science fiction på 80-talet.

2000-talets nova sf är snyggare än den äldre versionen, utformad så att den bättre passar i bokhyllan. Den började komma ut 2004. Senaste (möjligen sista) numret kom 2009.

Det jag gillade bäst i detta mycket trevliga minnesnummer är några mariginalanteckningar Swahn gjort i sitt exemplar av Cryptozoic! av Brian W. Aldiss.
Bland den andra kritiken finns en artikel om J. G. Ballard. I den icke-swahnska delen av numret (hälften av tidskriftens 160 sidor ägnas åt Swahn) finns en novell från 1976 (på dansk 1992) av den danske författaren Jannick Storm som är mycket ballardsk.

De övriga oswahnska novellerna är också bra. Två av de tre engelskspråkiga (Ted Chiang, Connie Willis och Harlan Ellison) hade jag emellertid läst förut. Och den kritiken kan man rikta mot nova sf i stort - den innehåller ofta noveller som den som läser sf på engelska kommer att känna igen.
Men om man bortser från det så var det en läsvärd tidskrift. Flera av numrena har varit temanummer. Som dubbelnumret om James Tiptree jr. och ett annat minnesnummer om Denis Lindbohm.

Inga kommentarer: