torsdag 9 juli 2015

Det moderna genombrottet i Nordens litteratur av Gunnar AhlströmThis is the good shit.
Det moderna genombrottet i Nordens litteratur - Gunnar Ahlströms 500 sidor tjocka bok om den skandinaviska litteraturen på 1870- och 1880-talet är en mycket fängslande läsning.

Arbetet kom ut 1947 och här finns som man skulle kunna misstänka vissa brister. Det fanns rätt många kvinnliga författare på slutet av 1800-talet. Men de som lyftes fram av kritiker och kallades för det moderna genombrottets män var nästan bara män. Och samma snedfördelning finns i Ahlströms genomgång.

Men förtjänsterna är många. Ahlström sätter in verken i sitt samhälleliga sammanhang. Och det blir också till en berättelse om hur det moderna Skandinavien växer fram. Det är en flytande och lättläst skildring. Och avsnitten om de numera nästan bortglömda författarna är minst lika spännande som de om August Strindberg och Henrik Ibsen.

(Det här inlägget ingår i en serie där jag går igenom alla böckerna i min boksamling, en och en, i alfabetisk ordning.)

Inga kommentarer: