söndag 28 februari 2016

Det stora enklas dag


"Poesins vägar går genom sprängningar av vackertheter."
Gunnar Björling

Gunnar Björling har jag mest läst i detta urval av Bo Carpelan. Det stora enklas dag har undertiteln "Dikt och prosa" men det är mest dikt. Boken är cirka rop sidor lång. Och innehåller dikter ur tjugoen diktsamlingar.

Titeln är tagen från en dikt i Solgrönt (Denna mycket björlingska titel). Och Solgrönt är väl representerad i urvalet. 32 dikter jämfört med 13 från Det oomvända anletet.
Mitt ex av Det stora enklas dag är vältummat. Jag läser ofta i den. Boken kommer 1975, jag har pocketutgåva från 1986.
Det finns fler urval av Björlings dikter. Björling satte samman några själv. Dessa gavs på 90-talet ut i två band. Men det finns inget i tryck.

De flesta torde vara eniga om att Björling är typ bäst. Att man inte kan gå till närmsta bokhandel och köpa hans samlade dikter, eller åtminstone ett urval är så klart en skandal.
Som bevis på att Björling är bäst (Exhibit A, your honor) se nedanstående dikt ur Solgrönt:

Jag skall inte skrika idag
jag skall inte säga mitt ord som gick sönder
jag skall bara lyfta min penna från papperet
och gå stilla
eftertänksamt
härifrån och hit.

Inga kommentarer: