måndag 12 december 2016

Julestuga av Falstaff, fakir


"Årets vackraste delar äro jul och midsommar. Att tala om midsommar nu skulle vara en häftig överraskning, och dylika äro skadliga för hälsan. Hastig död kan följa däruppå."

"Julstuga" är en kort text av Falstaff, fakir om att fira jul ("julen borde ju för rimmets skull, rätteligen firas i juli; men av skäl, som jag här lämnar osagda, har man avstått från denna helt naturliga tanke och beslutat fira julen vid jultiden.")
Fakiren ger exempel på saker man kan göra på julen som att sitta samlad vid brasan, knäcka punsch och dricka nötter samt deltaga i vad som försiggår. Dit hör bland annat julrim. Fakiren gör rim från A till Ö.
S lyder: "Strindberg guldet vill fixera/för att mig testamentera." (Falstaff, fakir hette egentligen Axel Wallengren och kände August Strindberg.)

På bokstäverna A och B ger i fotnoter en socialistisk sättare alternativa förslag på rim: "Adelsman är varje son/som till fader har ett 'von'" och "Bourgeois är varje bracka,/som ej lånar dig en hacka."

Liknande rim finns i flera av Fakirens texter. Jag har "Julestuga" i Ett svårskött pastorat och andra historier. Det är illustrerat av Albert Engström som gjort bilden ovan. Men den finns med i flera urval av fakirens texter. Bland annat i ett kort som heter Julestuga.


Inga kommentarer: