söndag 5 november 2017

Citerat från veckans läsning

"Jag spårar min längtan/i ord/som aldrig var gjorda/för längtan/i bräda vägskylt och salt/meningslöst hopar sig orden/och i meningslöst/döljer sig längtan/djupt som salt i havet//Du finns/på havet/på andra sidan/vägskyltarna"
ur "Hur mycket avskyvärt behövs?" i Dikter av Elsa Grave

"han ville fortfarande vara med i ett fiktivt verk men inte som fiktion utan som ett verklighetens inskott i fiktionen – en inkräktare. Nu fruktade han kanske att bli fiktiv helt och hållet,"
ur Tidens mörka rygg av Javier Marías, övers. Karin Sjöstrand

Inga kommentarer: